Persoonlijke veiligheid en verbondenheid met de naaste omgeving zijn belangrijk voor ouderen, vooral om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Via een combinatie van Leefsamen en Zlimthuis ontstaat het loket Zlimsamen. Daarmee wordt automatisch een alarmmelding geactiveerd bij een woningbrand, inbraak, inactiviteit door vallen of andere panieksituaties. Naasten worden dan gealarmeerd via een app. Wie en hoeveel dit zijn, bepaalt de gebruiker zelf. De Achterhoekse woningcorporaties Sité, Wonion, ProWonen en De Woonplaats gaan de sociale alarmering van Leefsamen aanbieden bij 3.000 huishoudens met senioren. De uitrol is een vervolg op het project ‘Leefsamen Achterhoek’ dat werd geïnitieerd door de Vereniging van Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK). Deze manier van langer duurzaam thuis wonen is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit de provincie Gelderland en uit de Regio Deal door 8RHK ambassadeurs.  

Naoberschap 2.0
Met Zlimsamen wordt een concrete oplossing geboden specifiek voor ouderen, die met deze aanpak veiliger thuis kunnen blijven wonen. Deze versterking van het naoberschap en de samenredzaamheid, ontlast de formele mantelzorgers, zorgverleners en hulpdiensten.

Woningorganisaties, dorpshuizen in de kleine kernen, de GGD NOG, en o.a. de Achterhoekse burgemeesters en de VNOG ondersteunen het project. Zlimsamen biedt de opmaat naar bewustwording rondom dit soort dienstverlening en geeft woningcorporaties zicht op de persoonlijke woonbehoefte, risico’s en oplossingen die daarbij horen. Naast het aanbrengen van Leefsamen, biedt een (technische) opname van de woning met de daarvoor ontwikkelde Woonscan, namelijk nog meer inzicht in de levensloopbestendigheid van de woningvoorraad. Bovendien kunnen huurders nog beter worden ondersteund.

Meer informatie op www.leefsamen.nl en www.8hrk.nl