Nauwe samenwerking met Oosterbuur Duitsland
Bij CIVON werd Peter van ’t Hoog, gedeputeerde van provincie Gelderland, in een half uur tijd bondig bijgepraat door Joris Bengevoord, burgemeester Winterswijk en Gijs Smeman van CIVON hoe onderwijs en bedrijfsleven samen investeren in behoud en ontwikkeling van vakkennis. Peter van ’t Hoog: “De goede samenwerking binnen de Achterhoek resulteert in mooie Regio Deal projectenHet is goed om te zien dat de Nederduitse grens vice versa daadkrachtig over wordt gestapt, wat de regio nog sterker maakt”. Gastheer Joris Bengevoord, portefeuillehouder grensoverschrijdende samenwerking: “We zijn goed op weg, maar er zijn nog genoeg uitdagingen. Zoals de diplomaerkenning voor leerberoepen. Een interbestuurlijk programma, zoals recent aangekondigd bij de Rijksbegroting biedt hiervoor perspectief”.

 Grensland College
Speciale aandacht was er voor de ondertekening van de intentieovereenkomst van het Grensland College. Handtekeningen werden gezet door Yvonne de Haan, vicevoorzitter College van Bestuur Hogeschool Arnhem Nijmegen, Timo Kos, College van Bestuur hogeschool Saxion en Mirjam Koster, voorzitter College van Bestuur Graafschap College. Het Grensland College is een vernieuwend initiatief in Nederland. Samen met het regionale bedrijfsleven wordt hier vorm aan gegeven, om zo snel te kunnen schakelen tussen onderwijs en de behoefte op de arbeidsmarkt. Op initiatief van het Graafschap College worden samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Saxion tweejarige praktijkgerichte hbo-opleidingen, de zogeheten Associate degree (Ad) –opleidingen, ontwikkeld. De opleidingen zijn bedoeld voor Nederlandse en Duitse afgestudeerde mbo-studenten en werkenden. Vanuit het voormalige raadhuis van Winterswijk én bij werkgevers en innovatiecentra zoals CIVON, worden lessen verzorgd. Theorie en praktijk worden zo sterk verbonden. De eerste opleidingen starten in september 2021.  Het doel is uit te groeien naar negen opleidingen in september 2024.

 Meer informatie
Vanaf eind oktober is de website www.grenslandcollege.nl gevuld met meer informatie. Geïnteresseerde kunnen zich voor die tijd al melden bij Alexander van der Graaff, projectleider van het Grensland College a.vandergraaff@grenslandcollege.nl